Cmas 3 Yıldız Eğitmen Sertifika Eğitimi Kursu

TSSF – CMAS üç yıldız dalıcı eğitimine katılım şartları

TSSF – CMAS iki yıldız dalıcı brövesi sahibi olmak ve üzerinden en az 6 ay süre geçmiş olması (eş değer bröveye sahip olmak)

Dalış kayıt defterinde 2 yıldız eğitim dalışları hariç en az 50 kayıtlı dalışı olması

18 yaşını doldurmuş olmak,

Talimatta belirtilen sağlık şartlarına uygun olmak. (bakınız talimatname)

TSSF – CMAS üç yıldız dalıcı teorik konuları

3T1 Küçük Tekne Kullanımı

3T2 Navigasyon

3T3 Sualtı Arama, Kurtarma

3T4 Kompresör Kullanımı

3T5 Problem Yönetimi

3T6 Grup Dalış Organizasyonu

3T7 Fizik, Fizyoloji Genel Tekrarı

3T8 Dalış Malzemeleri Genel Tekrarı

TSSF – CMAS üç yıldız dalıcı eğitimi sonunda nasıl başarılı olabilirim

Teorik konulardan olacak sınavdan %80 doğru cevaplamak

Açık deniz dalışlarında sualtı beceri sınavlardında başarılı olmak

TSSF – CMAS üç yıldız dalıcı eğitimi sonunda verilecek belgeler

Uluslar arası geçerliliği olan sportif dalışın son limiti olan 30 metreye kadar dünyanın her yerinde dalış yapabileceğiniz uluslar arası geçerliliği olan tssf – cmas bröve sahibi olacaksınız.

TSSF – CMAS duvar diploması

TSSF – CMAS üç yıldız dalıcı  kitabı

TSSF – CMAS dalış kayıt defteri

TSSF – CMAS üç yıldız dalıcı görev, sorumluluk ve yetkileri

Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Her düzeyde dalıcıya sualtın da önderlik yapabilecek beceri ve deneyimi olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür.

Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir. Görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birince derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir, yaptırabilir.